Leden ouderraad

voorzitter

Margit van Lankveld

penningmeester

Mandy Willems

secretaris

Sharon Vorstenbosch


Overige leden

Cynthia van der Aa
Esther den Boer
Lizet van den Heuvel
Maartje
Annelien Ondersteijn
Elsemieke van Oostveen
Marleen van der Steen
Jasper Vorstenbosch
Janneke van Zandbeek

Team

Anja Langens
Hannie v.d. Steen

 
 
Ouderraad

Op Fonkel hebben we een heel actieve ouderraad. Zij draagt de verantwoording voor het beheer van de ouderbijdrage. Teamleden en ouders dragen samen de verantwoording voor de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten en feesten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, schoolreis, schoolkamp enz.

Elke groep heeft een klassenouder die de coördinatie heeft voor het regelen van ouders voor de betreffende groep.

De medezeggenschapsraad is dus vooral een orgaan dat zich bezig houdt met beleidszaken. De ouderraad daarentegen houdt zich bezig met praktisch organisatorische zaken.

Indien u als ouders vragen, opmerkingen heeft over de gang van zaken op school, en die betreffen de dagelijkse gang van zaken binnen de groep, kunt u daarover het best de leerkracht van uw kind benaderen.