Contactgegevens

Ondersteuningseenheid Zuid

Brabantlaan 75
Postbus 2128
5260 CC  Vught
T 073 - 6840838
E oevught@demeierij-po.nl
I www.demeierij-po.nl

Ondersteuningsmanager
Pieter-Jan van Hoof
E p.vanhoof@demeierij-po.nl

 
 
Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs in werking getreden. De Wet Passend Onderwijs heeft als doel dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte een passende onderwijsplek beschikbaar is.
Wettelijk geldt de zorgplicht: zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, is het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk om passend onderwijs te bieden. Indien de school zelf niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind dan organiseert zij die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in de Ondersteuningseenheid. Onze school valt onder Ondersteuningseenheid Vught.

Informatie voor ouders

Website voor ouders