Leden ouderraad

voorzitter

Margit van Lankveld

penningmeester

Mandy Willems

secretaris

Sharon Vorstenbosch


Overige leden

Cynthia van der Aa
Esther den Boer
Elsemieke van Oostveen
Annemarie Schouten
Annelien Ondersteijn
Marleen van der Steen
Janneke van Zandbeek

Team

Anja Langens
Hannie v.d. Steen

 
 
Verslagen