Leden MR / GMR

Leden MR:

Yurin de Weijer

vader van Auke (7)

Ivo Tiebosch

vader van Menno (5-6)/Simon (5)

Laurie Korsten

moeder van Pim (5)/Ize (3B)

Team

Franca Cooijmans
Annebel Neppelenbroek
Henriëtte Otten


Leden GMR:

Marcel de Koning

vader van Liselotte (6)/Sam (4)

Team

Chris van Santvoort

 
 
Vergaderingen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Er is altijd een vertegenwoordiger vanuit de Ouderraad aanwezig als toehoorder. Dit wordt toegejuicht door de MR. Zaken die van belang zijn, kunnen op deze manier gemakkelijk doorgegeven worden. De MR vergadert zes keer per jaar en heeft tussendoor regelmatig contact met elkaar en met de schoolleiding.

Voor dit schooljaar staan de volgende vergaderingen gepland:

  • dinsdag 24 september 2019
  • dinsdag 12 november 2019
  • dinsdag 4 februari 2020
  • dinsdag 31 maart 2020
  • dinsdag 12 mei 2020
  • dinsdag 16 juni 2020

Aanvang 19.30 uur in de teamkamer van school.

Agendapunt aandragen

Heeft u een onderwerp dat u graag op de agenda zou willen zien, dan kunt u dit mailen naar: mr.fo@cadansprimair.nl. Wij zullen dan bepalen of het onderwerp geschikt is om behandeld te worden binnen de MR.

U wordt hierover uiteraard door de MR op de hoogte gehouden.