Contactgegevens

Ondersteuningseenheid Zuid

Brabantlaan 75
Postbus 2128
5260 CC  Vught
T 073 - 6840838
E oevught@demeierij-po.nl
I www.demeierij-po.nl

Ondersteuningsmanager
Pieter-Jan van Hoof
E p.vanhoof@demeierij-po.nl

 
 
Ondersteuningseenheid Zuid

Het SWV PO de Meierij wil snel, flexibel en effectief werken waarbij het belangrijk is dat ouders, kind en school een netwerk hebben wat dichtbij is. Omdat het verband groot is, is de beslissing genomen om het te verdelen in 10 deelgebieden, ondersteuningseenheden. Zo kan er daadkrachtig en snel gehandeld kan worden. In een ondersteuningseenheid werken de scholen, professionals, gemeenten en jeugdzorg intensief samen en wordt zo een goede, passende, ondersteuning gegeven. Kindcentrum ‘De Immenkorf’ valt onder de ondersteuningseenheid Zuid e.o. Dit beslaat de gemeenten Vught, Haaren en Sint-Michielsgestel.

Indien voor een kind speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs nodig is beslist de manager van de ondersteuningseenheid hierover, in samenspraak met specialisten, de school en de ouders. Er wordt dan een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven.