Algemeen

Op 3 september is onze leerlingenraad officieel geïnstalleerd. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn door de leerkrachten 2 leerlingen gevraagd om deel te nemen.

Zij mogen (als zij willen) 4 jaar zitting hebben in de leerlingenraad. Ieder jaar worden er in groep 5 nieuwe verkiezingen gehouden, en verlaten de leerlingen van groep 8 de raad.

Wat doet de leerlingenraad?

Zij mogen zelf ideeén aandragen die bijdragen aan “een betere/fijnere school”
Vanuit team en management zullen zij gevraagd worden hun mening te geven over bepaalde zaken
Waar mogelijk, mogen zij meebeslissen over zaken die hen aangaan.
Elke 6 weken vergaderen zij op maandag onder schooltijd. Juma leidt als voorzitter de vergadering en Madelief zorgt voor de verslaglegging. Ik zal daar bij aanwezig zijn. De agenda en het verslag zullen te lezen zijn op de website onder het kopje leerlingenraad.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

23 september 2019, 28 oktober 2019, 2 december 2019, 20 januari 2020, 2 maart 2020, 11 mei 2020, 15 juni 2020.

Steeds op maandag van 13.15-14.15 uur.