Leerlingen

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leerlingen:

Groep 5
Isa

Groep 5-6
Minne
Noah

Groep 6
Benjamin

Groep 7
Malou
Yman

Groep 8
Abel
Mushu

 

 

 
 
Algemeen

Op 3 september is onze leerlingenraad officieel geïnstalleerd. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn door de leerkrachten 2 leerlingen gevraagd om deel te nemen.

Zij mogen (als zij willen) 4 jaar zitting hebben in de leerlingenraad. Ieder jaar worden er in groep 5 nieuwe verkiezingen gehouden, en verlaten de leerlingen van groep 8 de raad.

Wat doet de leerlingenraad?

Zij mogen zelf ideeën aandragen die bijdragen aan “een betere/fijnere school”
Vanuit team en management zullen zij gevraagd worden hun mening te geven over bepaalde zaken
Waar mogelijk, mogen zij meebeslissen over zaken die hen aangaan.
Elke 6 weken vergaderen zij op maandag onder schooltijd. Mushu leidt als voorzitter de vergadering en Malou zorgt als secretaris voor de verslaglegging. De directeur zal daar bij aanwezig zijn. De agenda en het verslag zullen te lezen zijn op de website onder het kopje leerlingenraad.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:

7 september 2020, 2 november 2020, 11 januari 2021, 8 maart 2021, 19 april 2021, 14 juni 2021.

Steeds op maandag van 13.15-14.15 uur.