Nieuwsbrief 12 februari 2019

Staking 15 maart

Op 15 maart vindt er een landelijke onderwijsstaking plaats. De bonden geven wisselende signalen en de onderhandelingen lopen nog. Op dit moment wil de meerderheid van het team de uitkomst van die onderhandelingen afwachten, en dus niet staken. De school zal op 15 maart dan ook gewoon open zijn.

Schooljaar 2019-2020

De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn alweer gestart. Wat kunnen we nu al melden?

Om zoveel mogelijk alle kinderen een plekje te geven in Den Dungen starten wij in het nieuwe schooljaar met een vierde kleutergroep. In welk lokaal de groep zal komen is nu nog niet bekend. Ook gaan we de komende tijd bekijken hoe de verdeling van de leerlingen over de vier groepen zal gaan worden.

Met de beide scholen in Den Dungen en de gemeente zijn we in overleg om extra ruimte te krijgen zodat ook de komende jaren alle leerlingen die worden aangemeld geplaatst kunnen worden. Nieuwe prognoses hebben aangetoond dat op beide scholen de komende jaren ruimtegebrek is. Met alle betrokkenen (kinderdagverblijven, BSO en scholen) worden nu de mogelijkheden verkend.

Algemene ouderavond

Elke dag werken wij hard om het beste in jullie kinderen naar boven te halen. Daar zijn wij trots op! Hoe doen wij dat en welke keuzes maken wij daarin? Graag willen wij jullie informeren over waar wij als school mee bezig zijn. Samen met de medezeggenschapsraad bereiden wij een ouderavond voor. Noteer alvast in de agenda: dinsdag 9 april. Nadere informatie volgt.

Krentenbaard

Dankzij de hulp van een aantal ouders en de GGD is de krentenbaard nu weer onder controle. De GGD adviseert om bij krentenbaard altijd contact op te nemen met de huisarts, zodat er behandeling kan plaatsvinden en verdere besmetting voorkomen wordt.

Website

Kijk regelmatig op onze website voor de activiteiten die buiten school om georganiseerd worden.
Klik hier om meteen naar de buitenschoolse activiteiten te gaan.

Ook vindt u hier het antwoord op de meest gestelde vragen (FAQ).
Klik hier om naar de veel gestelde vragen te gaan.

Studiedag

Op maandag 4 februari had het team een studiedag. Het was een “bijwerk-dag” die door leerkrachten besteed kon worden aan het maken van rapporten, voorbereiden oudergesprekken of andere administratieve zaken. Er is hard gewerkt en deze dag werd als zeer prettig ervaren.