Nieuwsbrief 12 september 2019 - nr 2

De eerste weken van het schooljaar zitten er weer op! Wat een fijne start met de gouden weken. In iedere groep is hard gewerkt om er echt een groep van te maken. Daarbij horen ook regels. Wij gebruiken kapstokregels: 4 regels waaraan je alle gedrag kunt “ophangen”. Ook bij de Teigetjes en de BSO worden deze regels gebruikt. Onze visie op regels is dat het er niet te veel moeten zijn en dat ze positief geformuleerd moeten worden. ( dus  geen NIET.....) maar het gedrag omschrijven dat we wel willen zien. Onze 4 kapstokregels zijn:

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn
  2. Er is er maar 1 die praat, zodat het luisteren beter gaat
  3. De school is van binnen een wandelgebied, en buiten hoeft dat lekker niet.
  4. We zullen goed voor de spullen zorgen, zodat ze weer te gebruiken zijn morgen.

In elke groep hangen bovenstaande afbeeldingen, dit jaar door Julia van Gastel (dochter van juf Annemiek) voorzien van een eigentijds uiterlijk. Binnenkort komen ze in de hal als poster te hangen. Misschien een leuk onderwerp om het er thuis eens over te hebben?

Expeditie Fonkel was ook dit jaar weer een groot succes (op het klimaat na dan) Heel fijn om te zien dat er zoveel belangstelling was.

Ook de startgesprekken hebben wij als zeer fijn ervaren. Ook daar was de opkomst erg groot.

Wij zijn benieuwd naar jullie ervaringen over de expeditie en de startgesprekken. Laat ons gerust eens weten wat u ervan hebt gevonden! Deel het met de leerkracht(en) of loop gerust bij mij binnen.

De oproep in de vorige nieuwsbrief voor een surveillant voor de kleuters heeft ertoe geleid dat Korsula van Beers (moeder van Lauren uit groep 1-2 C) het team komt versterken. Hartelijk dank!

In deze tweede nieuwsbrief verder nog informatie over:

  • Burgerinitiatieven in Den Dungen
  • Oproep van de Ouderraad
  • Schoolspot
  • Verkeersweek
  • Kunstweken
  • Nieuwe rekenmethode

OPROEP OUDERRAAD

Beste ouders,

Het schooljaar is alweer enkele weken oud, tijd om u nog eens te informeren over de activiteiten van de Ouderraad (OR).
Wat organiseren wij zoal gedurende het schooljaar?
We beginnen met versieren voor de twee gouden weken om de aanvang van het nieuwe schooljaar onder de aandacht te brengen.
Dan komen onder andere de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Koningsspelen en Viering einde schooljaar aan de beurt. Allemaal activiteiten voor en met de kinderen...maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp! 
Voor diverse activiteiten hebben wij veel ouders nodig om bij de activiteit te helpen. Zonder uw hulp kan een activiteit -vanwege veiligheid van onze kinderen- wellicht gecanceld moeten worden.

Omdat de ouderbijdrage per kind slechts € 10,00 per schooljaar bedraagt -om het voor iedereen betaalbaar te houden- regelen wij heel veel zelf en kopen wij scherp in. U zult daarom begrijpen dat een donatie in de vorm van een eigen product, dienst of iets speciaals heel welkom is! Hierdoor zouden we af en toe nog iets extra of bijzonders kunnen aanbieden. Heeft u hiervoor een idee, neem dan contact op met de OR via ouderraad.fo@cadansprimair.nl of spreek één van ons aan.

Naast de activiteiten die mede door de OR georganiseerd worden, regelt de school ook zelf activiteiten waarbij hulp van ouders nodig is. Dit kan heen- en terugrijden zijn naar bijvoorbeeld een museum, het bos, Natuurgroep Gestel of begeleiding van groepjes in en rond de school. Om teleurgestelde kindergezichten te voorkomen, wordt u ook hier verzocht, te helpen indien hierom gevraagd wordt.

Wij begrijpen het dat u niet bij elke activiteit kunt aansluiten vanwege werk of andere verplichtingen, maar wij vragen u vriendelijk er alvast rekening mee te houden dat op de volgende data ouders nodig zijn:
Pasen 10 april 2020
Koningsspelen 17 april 2020

Hebben wij u al enthousiast gemaakt om mee te doen? U kunt zich alvast aanmelden bij de klassenouders, echter opgemerkt biedt dit geen garantie dat u ‘ingeloot’ wordt.
 
Wij hopen u met deze informatie duidelijk gemaakt te hebben niet zonder uw hulp te kunnen. Heeft u vragen of wilt u iets kwijt, wij horen het graag!
 
Met vriendelijke groet,
OR Fonkel

Burgerinitiatieven Den Dungen

Een aantal keren per jaar heb ik overleg met Helma Smolders, de wijkmakelaar. Een wijkmakelaar is een tussenpersoon vanuit de gemeente die initiatieven van burgers toetst en kijkt of ze ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Er zijn 2 initiatieven vanuit Dungense bewoners waarbij Fonkel in meer of mindere mate betrokken is. Mooie initiatieven die ik met jullie wilde delen.

1. Pilot klimaatadaptatie: in de Jhr. Van Rijckevorselstraat hebben een aantal bewoners een voorstel uitgewerkt om het regenwater niet te laten wegvloeien in het riool, maar te bewaren in de bodem. Er zou dan minder wateroverlast zijn en het groen in de tuinen zou daarvan voordelen ondervinden. De gemeente in samenwerking met het waterschap hebben toestemming gegeven om over een periode van 2 jaar dit te gaan proberen in 6 proefvakken. Er worden speciale gootjes aangelegd en de bewoners hebben zelf meetapparatuur ontwikkeld om te meten wat het effect is.

Wat betekent het voor ons? Het zou kunnen zijn dat er wat meer water blijft staan in de Jhr. Van Rijckevorselstraat. Bij het halen en brengen zou u als ouders dat kunnen merken. Er worden wel van tevoren proeven gedaan. 

2. Het tweede initiatief is een beweegroute van de Litserborg naar Fonkel. Het doel is om ouderen meer te laten bewegen met reeds bestaande voorzieningen in het dorp. Door middel van bordjes met daarop de oefeningen kunnen mensen de route volgen en op verschillende plekken oefeningen doen. Er komt zowel naar ons als naar De Wegwijzer een route vanuit de Literborg. Wat wij er van merken is dat er een paal naast het amphitheater komt te staan met daarop een bordje met de uitleg van de oefening.

Schoolspot

Kennen jullie schoolspot al? Schoolspot is dé ICT-webwinkel voor medewerkers en ouders van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs. Met veel korting (tot wel 90%!) kun je via schoolspot officiële software, clouddiensten, hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Dit is mogelijk omdat APS IT-diensten (waar schoolspot onder valt) samen met haar partners SLBdiensten (VO en MBO) en SURFmarket (HO en WO) namens het hele onderwijs met ICTleveranciers onderhandelt voor de beste prijs en voorwaarden. Deze samenwerking resulteert in aantrekkelijke overeenkomsten. Onderwijsinstellingen nemen deze overeenkomsten af voor gebruik op school en betalen vaak al een gedeelte voor het gebruik thuis. Hierdoor kun je thuis tegen een sterk gereduceerde prijs met officiële software en hardware werken. Ouders betalen bijvoorbeeld helemaal niets voor de upgrade van Windows 10 en ook bieden we heel veel antiviruspakketten aan met korting. Daarnaast verkopen we hardware zoals MacBooks, iPads en zelfs smartphones. Een schoolspot-account aanmaken is geheel gratis. Echter checkt schoolspot na aanmelding of je kind inderdaad een leerling is van de opgegeven basisschool. 

Schoolspot brengt leren en ICT samen!
Het diverse aanbod van schoolspot is van toegevoegde waarde bij het leren en werken thuis én in de klas. Ieder product weer op een andere wijze:
• met onze educatieve software kunnen kinderen thuis oefenen met wat ze op school leren;
• de antivirusprogramma’s zorgen ervoor dat er in een beschermde omgeving gewerkt kan worden;
• met de bekende Office programma’s kun je fraaie presentaties en werkstukken maken en samenwerken aan documenten;
• ook bieden wij cursussen aan om bijvoorbeeld goed te leren typen.

Gemakkelijk en snel
In de webwinkel bestel je gemakkelijk bijvoorbeeld software of een clouddienst die je nodig hebt, en je ontvangt meestal direct een linkje om de software te downloaden of toegang te krijgen tot de clouddienst. En kom je er niet uit, dan helpt een deskundige medewerker van de klantenservice je verder.

De voordelen van schoolspot op een rijtje:
• Voordelig
• Specifiek aanbod voor medewerkers en ( ouders van) leerlingen in het basisonderwijs
• In samenwerking met bijna alle basisscholen in Nederland
• Legaal en veilig
• Altijd de nieuwste versies (het assortiment is altijd up-to-date)
• Snel, downloads zijn direct beschikbaar en overige bestellingen worden binnen 1 werkdag verzonden.

Ga naar de website om een account aan te maken.

De webwinkel schoolspot www.schoolspot.nl.

Verkeersweek

De week na de herfstvakantie is op Fonkel de verkeersweek. In die week worden activiteiten georganiseerd die te maken hebben met verkeerseducatie. Zo komt de ANWB op school met het programma Streetwise. De praktische verkeerstraining wordt voor de groepen 3 t/m 8 volledig verzorgd en uitgevoerd door instructeurs van ANWB Streetwise. Voor de groepen 1 en 2 wordt de training standaard uitgevoerd door de eigen leerkracht.

In de volgende nieuwsbrief komt meer inhoudelijke informatie. Je kunt alvast een kijkje nemen op https://www.anwb.nl/verkeer/veiligheid/streetwise/basisonderwijs.

Kunstweken

In de periode tussen 30 maart 2020 en 21 mei 2020 doen wij mee aan de zogenaamde kunstweken. In iedere groep gaat een aantal weken aan de slag om een eigen kunstwerk te maken met als afsluiting een expositie. Alvast nieuwsgiering geworden? Meer informatie op https://www.kunstweken.nl.

Nieuwe rekenmethode

Na de zomervakantie zijn we gestart met een nieuwe rekenmethode. Het is de vernieuwde vorm van onze vorige methode. Zoals altijd bij een nieuwe methode is het zowel voor de leerlingen als de leerkrachten even wennen. Het zou kunnen zijn dat u thuis hoort dat het rekenen opeens heel moeilijk is geworden. Dat heeft te maken met een andere manier van sommen aanbieden of dat iets nu in een bepaald jaar al wordt aangeboden terwijl dat in de oude methode in het voorgaande jaar nog niet is behandeld. Dat is helemaal niet erg en dat bespreken we ook met de kinderen. In groep 8 is komt de nieuwe versie pas vanaf volgend jaar beschikbaar. Als team volgen we een aantal scholingsbijeenkomsten om de methode nog beter in onze vingers te krijgen.