Nieuwsbrief 16 augustus 2019 - nr 1

De vakantie is weer voorbij en we maken ons op voor een nieuw schooljaar. Hopelijk hebben jullie allemaal genoten van de afgelopen 6 weken en is de batterij weer opgeladen. Wij hebben er in ieder geval weer zin in.

In deze eerste nieuwsbrief van dit schooljaar alvast wat informatie.

Lokalen

In de vakantie is er door de leerkrachten weer hard gewerkt om de lokalen voor het komende schooljaar  in te richten. Ook dit jaar ontkwamen we er niet aan om intern de groepen te verhuizen. Zo is onze personeelskamer weer in gebruik als lokaal voor groep 4-5, er is een vierde kleutergroep ingericht, (naast de BSO) en ook op de verdieping is groep 6 verhuisd naar het lokaal meteen links na de klapdeur.
De twee spreekkamers op de verdieping zijn nu in gebruik als personeelskamer/ondersteuningslokaal.

Team

Juffrouw Rachel is op 16 juni bevallen van een dochter Lize. Begin november komt zij terug van zwangerschapsverlof en zal zij op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 6 staan. Tot die tijd zal juffrouw Anja die taak op zich nemen. Nadat juffrouw Rachel terug is zal juffrouw Anja zich 1 dag bezig houden met kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en 2 dagen ondersteunende werkzaamheden verrichten in de groepen 4-5 en 7.

Zoals reeds eerder gemeld zijn wij blij dat juffrouw Annebel ons team komt versterken. Zij is vorig jaar afgestudeerd in groep 6 en is al bekend bij ons. Zij zal samen met juffrouw Peti groep 8 gaan doen.

Inge Mouthaan is een PABO student die bij ons het komend jaar zal afstuderen in groep 7.

Juffrouw Franca zal, evenals vorig jaar, op de maandagmiddag en woensdag als intern begeleider werkzaam zijn op de Wegwijzer. Maandagochtend, dinsdag en donderdag is zij aanwezig op Fonkel.

Communicatie

Ook dit schooljaar zullen er met enige regelmaat nieuwsbrieven uitkomen. Deze nieuwsbrieven worden verstuurd via ons administratiesysteem Parnassys. Omdat wij zoveel mogelijk via een systeem willen communiceren start er dit schooljaar in de groepen 1-2C, 5 en 7 een proef met de PARRO app. Deze app hoort bij ons administratiesysteem. Deze komt in de plaats van klasbord .Na een jaar evalueren we en besluiten we of we overgaan tot het gebruik van de app in alle andere groepen. De ouders van de groepen 1-2C, 5  en 7 krijgen hierover nog specifieke informatie.  De andere groepen blijven gewoon klasbord gebruiken .

Voor nieuws over buitenschoolse activiteiten en de vakanties en vrije dagen verwijzen wij naar onze website.

Wanneer u vragen heeft die direct met de groep te maken hebben, kunt u terecht bij de leerkracht van de groep die het betreft. Voor vragen rondom zorg kunt u terecht bij Franca Cooijmans en voor beleidszaken en overige vragen kunt u terecht bij de directie.

Organisatorische zaken

Gouden weken
Zoals elk schooljaar zijn de eerste twee weken van het schooljaar “de gouden weken” In deze weken wordt er vooral aandacht besteed aan de groepsvorming. We doen spelletjes, maken regels en afspraken en leren elkaar beter kennen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we als groep een fijn schooljaar hebben.

Fonkel expeditie
Noteer alvast in de agenda: op dinsdag 27 augustus van 18.00-19.30 houden we weer onze Fonkel expeditie .Samen met jullie kind(eren) gaan jullie op expeditie  om zo te ontdekken wat er zoal  in de groep van jullie kind(eren) wordt gedaan.

Traktaties
Wij vinden het zeer fijn om te merken dat de traktaties steeds gezonder worden. Wij zien dat jullie veel moeite doen om er iets leuks en gezonds van te maken. Daar zijn wij blij mee.
Wel zouden we jullie willen vragen rekening te houden met de hoeveelheid per traktatie. Het gebeurt wel eens dat de traktatie zo groot is dat de kinderen hem niet op krijgen .Dat is zonde van de tijd en de moeite die erin is gestoken.
Ook zouden wij het fijn vinden om het alleen bij een gezonde snack te laten.

Gymkleding
In de gymlessen is veiligheid een belangrijk aspect. Haren , sieraden en kleding zijn daar een onderdeel van.
Lange haren moeten vast, sieraden worden verzameld aan het begin van de les en veilige gymkleding bestaat uit een sportbroek of (dans)legging en een T- shirt. De sportbroek liefst niet te kort, en  geen t-shirts waarbij een deel van de buik/rug bloot is. Ook passende schoenen zijn heel belangrijk.
In het kader van de veiligheid kan aan uw kind worden gevraagd om van kleding te wisselen voor de gymles. Wij hebben daarvoor reservekleding.

OPROEP VOOR SURVEILLANT
Voor de dinsdag of de donderdag om de week zijn wij op zoek naar een surveillant bij de kleutergroepen. Is er een moeder/vader/opa of oma die volgend schooljaar op een van deze dagen van 11.30 tot 13.00 uur wil buiten lopen om op de kleuters te passen? Daarnaast zijn we op zoek naar een inval- surveillant  die in geval van nood en op oproep beschikbaar kan/ wil zijn. 

Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Opgeven graag bij de leerkrachten.

LET OP!
OP de website staat een foutieve studiedag vermeld. De laatste studiedag (26-06 2020) moet zijn: 19-06 2020.