Schoolgids

Onze schoolgids bestaat uit twee delen: het praktische deel en het algemene deel. In het praktisch deel, vindt u vooral de praktische informatie wat betreft de dagelijkse gang van zaken op school. In dit algemene deel vindt u o.a. onze visie op onderwijs, en de verantwoording van onze resultaten. Indien u van deze algemene of praktische schoolgids een papieren versie wilt, kunt u dat kenbaar maken aan onze administratief medewerkster via d.soffner@cadansprimair.nl.

Wij denken op deze manier u als ouders op een goede manier te hebben geïnformeerd, maar staan open voor opmerkingen, reacties en suggesties.