Ouders

Communicatie tussen ouders en school

Belangstelling voor het schoolgebeuren komt uw kind ten goede. Aan een goede communicatie hechten wij veel waarde. Daarom gelden een aantal gedragsregels t.a.v. de communicatie tussen ouders en school.

 • Ouders en leerkrachten werken samen aan de optimale ontwikkeling van uw kind.
 • Ouders staan achter de gedragsregels van school.
 • Ouders zijn altijd welkom voor een gesprek, liefst op afspraak.
 • Zaken die spelen, zo snel mogelijk bespreken met de leerkracht die het aangaat.
 • Wij willen graag een goede communicatie. Hiermee bedoelen we dat leerkrachten en ouders elkaar duidelijk informeren en duidelijke afspraken maken.
 • Geef een te annuleren afspraak op tijd door aan de leerkracht.
 • De ontmoeting en de dialoog staan voorop en niet het conflict.
 • Bespreek niet in het bijzijn van een leerling een eventueel conflict.
 • Met gesprekken tussen ouders en leerkrachten wordt professioneel omgegaan.
 • We willen respectvol met elkaar omgaan, vanuit een positieve houding.
  • Geen kwetsende opmerkingen.
  • Geen bedreigingen.
  • Geen discriminatie, ieder mens is uniek.
  • Geen seksistisch taalgebruik.