Jeelo

Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen. Scholen die dat doordacht doen, hebben een minder overladen curriculum. Ze hebben meer tijd voor de begeleiding van leerlingen en ontwikkelingsgericht werken.

Samenhang in leerstof vraagt ook een allesomvattende online leeromgeving. Daarom werken we op Fonkel sinds schooljaar 2020-2021 met Jeelo.
Jeelo betekent JE Eigen LeerOmgeving. Daarin zit alles wat een basisschoolleerling nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

We organiseren zes projecten het ene jaar en zes projecten het andere jaar. Daardoor doet een leerling binnen zijn basisschoolperiode elk project vier keer, steeds op zijn eigen niveau en met een steeds grotere scope. Zo leren de leerlingen steeds meer over het maatschappelijk relevante onderwerp. Overal en altijd leren Leerlingen leren niet alleen op school. Leerlingen leren in en met hun omgeving. Ze leren letterlijk in de maatschappij. En maatschappelijke organisaties komen de school in om te helpen met het bereiken van leerdoelen.

Jeelo ‘even’ uitleggen aan ouders is altijd weer een hele uitdaging. Er is zoveel te vertellen. Daarom is er speciaal voor ouders van Jeelo-scholen een animatie gemaakt. Klik hier voor het bekijken van deze animatie.

Er is ook een animatie waarin u kunt kennismaken met de 12 projecten van Jeelo.