PMM

Bij vragen of klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik raden wij u aan om in eerste instantie contact op te nemen met de interne contactpersonen van school. Dit zijn: juffrouw Jessie en juffrouw Kelly.

U hebt ook de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met de externe vertrouwenspersonen vanuit Vertrouwenswerk. De contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen gekoppeld aan onze stichting zijn als volgt:

Roy Ploegmakers
royploegmakers@vertrouwenswerk.nl

06 48088774

Annelies Spitz 
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl

06 33646887

Roy en Annelies zijn telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren. Aangezien zij regelmatig bij gesprekken aansluiten, telefonisch in overleg zijn en trainingen geven, vragen zij een mail/WhatsApp te sturen, zodat er een belafspraak gemaakt kan worden. 

Mocht uw vraag zeer urgent zijn, kunt u de voicemail inspreken of een WhatsApp bericht sturen met de vraag om zo snel mogelijk contact op te nemen. 

Vertrouwenspersonen

Jessie Wouters

Leerkracht groep 3B

Meer info

Kelly van der Donk

Leerkracht groep 6A

Meer info