Kinderdagverblijf de Teigetjes

Kinderdagverblijf De Teigetjes! Is een plek waar je je als kind graag zou willen ontwikkelen. Door het kleine vaste team van enthousiaste pedagogisch medewerksters en onze gezellige huiselijke sfeer voelt u zich meteen op uw gemak. Ons kinderdagverblijf is een verlengstuk van de thuissituatie met extra mogelijkheden als andere kinderen en extra speel en leer materialen.

Elke dag is weer een feestje om stap voor stap te ontdekken!

Vaste pedagogische medewerkers

Kinderdagverblijf De Teigetjes! is leuk en goed voor je kind, de pedagogisch medewerksters zijn lief voor je kind, weten hoe de ontwikkeling van een kind verloopt, spelen met je kind en bieden voor alle leeftijden leuke activiteiten aan. Het team van De Teigetjes! beschikt over veel deskundige pedagogische kennis. Daardoor kunnen wij de kinderen optimaal begeleiden in hun ontwikkeling. Wij werken met een vast team van pedagogisch medewerksters, zo is er altijd een vast gezicht op de groep, wat bijdraagt aan de emotionele veiligheid.

 

VVE

Is een afkorting voor; voor en vroegschoolse educatie waarin wij werken met het programma Uk en Puk. Uk en Puk is een educatief programma dat is afgestemd op de behoefte van baby’s en peuters. Het omvat taal, rekenen en sociale vaardigheden. Het programma vergroot de kans van het kind op een goede start in het basisonderwijs. De pedagogisch medewerksters worden opgeleid om het programma op de juiste manier  aan de kinderen aan te bieden. Door de inrichting van de ruimtes en het aanbod van voldoende ontwikkelingsmaterialen, dagen wij elk kind uit zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

 

Samenwerking school Fonkel en BSO Bolderburen

Kinderopvang De Teigetjes! werkt met verschillende partijen samen om de kinderen optimale ontplooiingsmogelijkheden te kunnen bieden. Samen met basisschool Fonkel en BSO de bolderburen vormen wij een brede school. Hierdoor ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn. Verlaat het kind het kinderdagverblijf, dan hebben onze pedagogisch medewerksters een gesprek met de intern begeleider van school. Hierdoor kan een kind meteen een goede start maken op school.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.deteigetjes.nl