Update 14 december 2023

Op 12 december hadden we een vierde bijeenkomst met de buurtbewoners. Op deze avond hebben we vooral gekeken naar de knelpunten die er nu nog liggen rondom parkeren en verkeer tijdens de spitsuren rondom de school. 

De gemeente gaat verder onderzoek doen om te bekijken wat er nodig is om de verkeerssituatie rondom de school zo veilig mogelijk te houden. Vanuit diverse partijen zijn goede suggesties gedaan waar de gemeente mee aan de slag kan en ook de wijkmakelaar is nauw betrokken in deze fase.

Zie hieronder de presentatie van deze avond.