Update 30 maart 2023

Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel besloten in te stemmen met de uitbreiding en de daarvoor benodigde financiën te verstrekken aan Cadans Primair. Dat betekent dat nu daadwerkelijk gestart kan worden met het ontwerpproces en daarna de realisatie van het gebouw. Cadans Primair treedt op als opdrachtgever voor het bouwproces.  

Cadans Primair heeft DAT Architecten, de architect van het kindcentrum Immenkorf, gevraagd te onderzoeken hoe het kindcentrum kan worden uitgebreid. Uit de studie van DAT Architecten komt naar voren dat het gebouw het beste kan worden uitgebreid door een aanbouw bij de hoofdentree van het gebouw (zie onderstaande afbeeldingen).

In de uitbreiding worden 2 extra lokalen voor de basisschool ondergebracht. Ook krijgt het kindcentrum weer een eigen teamkamer; deze is nu namelijk in gebruik als lokaal. De uitbreiding heeft geen consequenties voor de ruimten van kinderdagverblijf De Teigetjes. Het kinderdagverblijf blijft gehuisvest op de huidige plek. Ook BSO Bolderburen blijft gebruik maken van het gebouw.
Bovenstaande schetsen worden als uitgangspunt genomen voor de uitbreiding van het kindcentrum. Hoewel bovenstaande afbeeldingen al vrij gedetailleerd zijn, is er op dit moment slechts sprake van een schetsontwerp. DAT Architecten dient de schetsen nog verder uit te werken. 

Het bestemmingsplan van het perceel waarop kindcentrum De Immenkorf staat moet veranderd worden om te kunnen uitbreiden.  Daarom zullen de komende periode onderzoeken opgestart worden. Deze onderzoeken worden tegelijkertijd gedaan met het ontwerpproces en starten in het tweede kwartaal van 2023. Het is de bedoeling dat de lokalen van de uitbreiding bij de start van schooljaar 2024-2025 in gebruik kunnen worden genomen.