Update 24 mei 2023

Op 5 april werden de eerste schetsen van de permanente uitbreiding aan ons schoolgebouw gepresenteerd. Op die avond zijn er voorstellen gedaan ter verbetering van het eerste ontwerp zodat er een oplossing zou komen voor het verminderen van geluidsoverlast bij de hoofdentree en het eerder weghalen van de tijdelijke unit.
De opmerkingen en suggesties die tijdens de informatieavond voor omwonenden aan de orde kwamen, zijn door de architect verwerkt en op 24 mei getoond en toegelicht door de architect aan de omwonenden. (zie onderstaande afbeeldingen)

Op dit ontwerp is positief gereageerd door omwonenden, maar ook het team en de MR van Fonkel zijn enthousiast over de aanpassingen die in deze schetsen zijn verwerkt. Hiermee worden vier (i.p.v. drie) lokalen gerealiseerd, er ontstaan leerplein bij de extra lokalen op de begane grond en de eerste verdieping en er is voldoende plaats voor extra toiletten en garderobes.

De komende weken zal er een klankbordgroep worden ingericht om eventuele knelpunten te signaleren en te bespreken en mede invulling te geven aan de nog openstaande punten. Deze groep bespreekt de verdere inrichting. De groep zal bestaan uit diverse partijen zoals ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden zoals omwonenden als het gaat om de buitenruimte.

Diverse openstaande punten zullen met de klankbordgroep worden opgepakt:

 • Een ‘noodtrap’ die voldoende ruimte biedt om ook als gewone trap te gebruiken om voldoende doorstroom in het gebouw te kunnen bieden
 • het maken van een vluchtplan
 • inrichten buitenruimte
 • het opstellen van een veiligheidsplan tijdens verbouwing
 • etc.

Tijdspad:

 • Eind mei: vaststellen schetsontwerp
 • Vanaf begin juni: inrichten klankbordgroep
 • Voor zomervakantie 2023: 
  • afronden definitief ontwerp
  • indienen aanvraag omgevingsvergunning
 • Na zomervakantie 2023:
  • afronden technisch ontwerp
  • aanbesteding uitvoerende partijen
 • Ingebruikname einde zomervakantie 2024