Update 25 september 2023

Op 25 september werden het definitieve ontwerp aan de omwonenden getoond. Op dit ontwerp is positief gereageerd door omwonenden, maar ook het team en de MR van Fonkel zijn enthousiast over deze schetsen en hoe het schoolgebouw er straks zal komen uit te zien. Er worden vier (i.p.v. drie) lokalen gerealiseerd, er ontstaat een leerplein bij de extra lokalen op de begane grond en de eerste verdieping en er is voldoende plaats voor extra toiletten en garderobes.

Met de klankbordgroep zal er ook de komende tijd worden overlegd om eventuele knelpunten te signaleren en te bespreken en mede invulling te geven aan de nog openstaande punten. Deze groep bespreekt de verdere inrichting. De groep zal bestaan uit diverse partijen zoals ouders, leerkrachten en andere belanghebbenden zoals omwonenden als het gaat om de buitenruimte.

Diverse openstaande punten zullen met de klankbordgroep worden opgepakt:

  • inrichten buitenruimte
  • het opstellen van een veiligheidsplan tijdens verbouwing
  • etc.

Tijdspad:

  • Na zomervakantie 2023:
    • afronden technisch ontwerp
    • aanbesteding uitvoerende partijen
  • Ingebruikname einde zomervakantie 2024