Buitenschoolse opvang Bolderburen

BSO Bolderburen is een buitenschoolse opvang die voor- en naschoolse opvang aanbiedt.

Na een schooldag is het heerlijk voor een kind om te kunnen doen wat het leuk vindt. Ontspannen spelen in een fijne omgeving met betrokken en goed opgeleide pedagogisch medewerkers. De kinderen krijgen na school eerst wat te drinken en te eten om vervolgens te horen welke activiteiten er aangeboden worden. Mocht uw kind niet met de activiteiten mee willen doen dan is dat geen probleem. Er is voldoende materiaal om zelf aan de slag te gaan. Buitenspelen vinden we bij Bolderburen erg belangrijk. Daarom starten we de middag altijd buiten. Ook daar worden activiteiten aangeboden of kunnen kinderen zelf aan de gang met hutten bouwen, rijden op skelters, krijten, springtouwen, voetballen, klimmen en klauteren enz. We hebben volop uitdagende materialen voor buiten en binnen.

Voor de kinderen die het heerlijk vinden om heel de middag buiten actief bezig te zijn is er de outdoor BSO. Deze bevindt zich in het scoutinggebouw Petrus Donders. De kinderen worden met een taxibus naar de locatie gebracht. Iedere week wordt daar een nieuwe activiteit aangeboden, zoals boogschieten, spellen in het bos, voetvolley, jeu de boules, speurtochten enzovoorts.

Voor meer informatie over onze BSO’s kunt u een kijkje nemen op de website: www.bsobolderburen.nl 

Op deze website vindt u ook een inschrijfformulier.