Uitbreiding school

Den Dungen groeit en dat geldt ook voor het aantal kinderen op Fonkel. Daarom wordt ons gebouw te klein. Cadans Primair en de Gemeente Sint-Michielsgestel hebben daarom besloten kindcentrum De Immenkorf uit te breiden. Sinds  2022 staat er al een tijdelijke unit op het schoolplein om het acute ruimteprobleem op te lossen, maar basisschool Fonkel zal de komende jaren verder groeien.  

Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad van Sint-Michielsgestel besloten in te stemmen met de uitbreiding en de daarvoor benodigde financiën te verstrekken aan Cadans Primair. Dat betekent dat nu daadwerkelijk gestart kan worden met het ontwerpproces en daarna de realisatie van het gebouw. Cadans Primair treedt op als opdrachtgever voor het bouwproces.  

Cadans Primair heeft DAT Architecten, de architect van het kindcentrum Immenkorf, gevraagd te onderzoeken hoe het kindcentrum kan worden uitgebreid.

In het menu aan de rechterkant zullen regelmatig updates verschijnen over de vorderingen van het bouwproces.