Academische opleidingsschool

Al een ruim aantal jaren zijn we academische opleidingsschool. Dat betekent dat leerkrachten in opleiding en “zittende” collega’s samen praktijkgericht onderzoek doen. De onderwerpen voor een dergelijk onderzoek komen voort uit de dagelijkse praktijk van een leerkracht. Ook hebben de vragen een directe relatie met de schoolontwikkeling. Wij zijn van mening dat een onderzoekende houding voor een leerkracht erg belangrijk is binnen een lerende organisatie. Immers door jezelf als leerkracht steeds vragen te stellen als: Hoe kan het dat…? Hoe werkt dat nou? Hoe kunnen we anders…? Ben je jezelf steeds aan het ontwikkelen. Met het woord academisch willen we aangeven dat het onderzoek op een systematische en methodische manier gebeurt.

We worden hierbij ondersteund door een expertdocent onderzoek van de Pabo. Verder nemen we met de studenten en de leerkrachten deel aan studiebijeenkomsten georganiseerd door het lectoraat leren en innoveren van Fontys Hogescholen.

Annemiek van Gastel is Master leren en innoveren en begeleidt op schoolniveau de onderzoeksgroep.

Onze studenten worden mede begeleid door basisschoolcoach Annebel Neppelenbroek.