Leerlingenraad

Op 3 september is onze leerlingenraad officieel geïnstalleerd. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn door de leerkrachten 2 leerlingen gevraagd om deel te nemen.

Zij mogen (als zij willen) 4 jaar zitting hebben in de leerlingenraad. Ieder jaar worden er in groep 5 nieuwe verkiezingen gehouden, en verlaten de leerlingen van groep 8 de raad.

Wat doet de leerlingenraad?

Zij mogen zelf ideeën aandragen die bijdragen aan “een betere/fijnere school”Vanuit team en management zullen zij gevraagd worden hun mening te geven over bepaalde zakenWaar mogelijk, mogen zij meebeslissen over zaken die hen aangaan. Elke 6 weken vergaderen zij op maandag onder schooltijd. Mushu leidt als voorzitter de vergadering en Malou zorgt als secretaris voor de verslaglegging. De directeur zal daar bij aanwezig zijn. De agenda en het verslag zullen te lezen zijn op de website onder het kopje leerlingenraad.

De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
Data voor schooljaar 2021-2022 volgen.

Steeds op maandag van 13.15-14.15 uur.