Leerlingenraad

Ook de leerlingen hebben medezeggenschap over beleidsaspecten van de school op Fonkel. Daarom hebben wij sinds een aantal jaar een leerlingenraad.

Uit de groepen 4 t/m 8 zijn door de leerkrachten 2 leerlingen gevraagd om deel te nemen aan onze leerlingenraad. Zij mogen (als zij willen) 4 jaar zitting hebben in de leerlingenraad. Ieder jaar worden er in groep 4 nieuwe verkiezingen gehouden, en verlaten de leerlingen van groep 8 de raad.

De leerlingenraad vergadert ongeveer zes keer per jaar met de directeur.

Wat doet de leerlingenraad?

Zij mogen zelf ideeën aandragen die bijdragen aan “een betere/fijnere school”Vanuit team en management zullen zij gevraagd worden hun mening te geven over bepaalde zakenWaar mogelijk, mogen zij meebeslissen over zaken die hen aangaan. Ongeveer om de 6-8 weken vergaderen zij op maandag onder schooltijd. Yman leidt als voorzitter de vergadering en Isa zorgt als secretaris voor de verslaglegging. De directeur zal daarbij aanwezig zijn. De agenda en het verslag zullen te lezen zijn op de website onder het kopje leerlingenraad.