Visie

Onze missie is om iedere leerling op een zo hoog mogelijk niveau te laten leren, We werken daaraan met een collectieve inzet in een klimaat waarin aandacht is voor de sociaal-emotionele behoeften van onze leerlingen.

Wij zijn een school met als doel het bieden van kwalitatief goed onderwijs, want goed onderwijs vinden wij de kerntaak van de school.In onze visie wordt goed onderwijs sterk bepaald door de man/vrouw voor de klas. Vandaar onze slagzin: “de leerkracht doet er toe”. Dat betekent dat er veel wordt geïnvesteerd in voortdurende professionalisering van onze teamleden. Dat gebeurt door begeleiding op de werkvloer, scholing, onderzoek en het voorbereiden van thema’s in teamverband. Onze school is een mix van aanbod gestuurd (basisvaardigheden lezen, taal en rekenen) en vraag gestuurd onderwijs.                      

Ook zijn we academische opleidingsschool, wat betekent dat het doen van praktijkgericht onderzoek, door zowel studenten als zittende personeelsleden, een structurele plaats heeft in ons programma. Zo willen we voortdurend bezig zijn met de onderwijspraktijk te onderzoeken en te verbeteren.