Missie en Visie

MISSIE

Fonkel is een school die staat voor onderwijs van hoge kwaliteit en een goede sfeer. De school is een ontmoetingsplek waar kinderen en ouders worden gezien en gehoord. Fonkel geeft je vertrouwen en je mag er zijn wie je bent. Een kind van Fonkel heeft voldoende kennis en vaardigheden meegekregen om zichzelf te blijven ontwikkelen en te groeien en kijkt terug op een fijne basisschooltijd.

 

VISIE

Op Fonkel:

  • besteden we veel aandacht aan de zelfstandigheid van onze leerlingen
  • leggen we een stevige basis om te kunnen leren en leven
  • zijn kinderen (mede)eigenaar van hun leerproces
  • is er ruimte voor eigen inbreng, samenwerkend leren en talenten.

Onze leerkrachten:

  • bieden kwalitatief goed onderwijs binnen een sfeer waarin iedereen zich veilig en vertrouwd kan voelen
  • denken in mogelijkheden en oplossingen, passend bij de groeimindset
  • gaan uit van het positieve, naar kinderen, ouders en collega's
  • willen dat kinderen worden uitgedaagd om te onderzoeken, ontdekken en te leren
  • proberen we het beste uit ieder kind te halen, in samenwerking met ouders
  • zijn altijd in ontwikkeling om onszelf en elkaar te versterken door elkaars kwaliteiten te zien en te benutten.

 

KERNWAARDEN

Groei is wat kinderen bij ons doen door het ontwikkelen van een eigen identiteit.

Samen als team dragen we de verantwoordelijkheid voor alle kinderen en geven we in verbondenheid het onderwijs dagelijks vorm.

Eigenaarschap omdat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en elkaar en de zelfverantwoordelijkheid bij iedereen stimuleren.

Vertrouwen in jezelf betekent geloven in je eigen kunnen.