Ouderraad

Op Fonkel hebben we een heel actieve Ouderraad (OR). De OR organiseert in samenspraak met school diverse activiteiten voor de kinderen. U kunt hierbij denken aan de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest en de kerstviering, de Koningsspelen en activiteiten in het kader van Jeelo.

De OR houdt zich vooral bezig met organisatorische taken rondom activiteiten op school. Indien u als ouders vragen heeft over de dagelijkse gang van zaken op school, kunt u daarover het best de leerkracht van uw kind (of de klassenouder) benaderen. Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, dan kunt u hen bereiken via ouderraad.fo@cadansprimair.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage (ouderbijdrage) vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden betaald.

Op onze school wordt een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders gevraagd. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt door de OR aan het begin van elk schooljaar vastgesteld. De OR draagt ook de verantwoording voor het beheer van de ouderbijdrage.

Voor het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage vastgesteld op €15 per kind. Voor kinderen die instromen tussen januari en mei wordt voor dat schooljaar de helft van de vastgestelde ouderbijdrage gevraagd. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage zal nooit leiden tot uitsluiting van deelname van uw kind(eren) aan activiteiten.

Meer informatie

In onderstaande folder is meer te lezen over wat de Ouderraad op school doet.