Update 20 december 2023

Yes! Er zijn geen bezwaren gekomen op de omgevingsvergunning waardoor we nu echt van start kunnen gaan. Inmiddels zijn de aannemers en installateurs bezig met de voorbereidingen voor de bouw (werktekeningen, planningen maken, materialen bestellen, enz.). 

Hierdoor ontstond er deze week een gewijzigde situatie rondom de hoofdingang (groepen 5, 6 en 8) omdat ze zijn begonnen met  het storten van de funderingsvloer bij de hoofdingang. Vanaf maandag 8 januari is de situatie weer zoals die nu is.

Met deze start verloopt alles nog precies volgens de (strakke) tijdsplanning om de permanente uitbreiding van ons schoolgebouw te realiseren. In de zomervakantie van 2024 zal alles klaar zijn zodat we in het nieuwe schooljaar de nieuwe lokalen kunnen gaan gebruiken.

Kortom, wordt weer vervolgd!