Veel gestelde vragen

Waarom is er op Fonkel geen schoolreisje?

Kent u het gevoel van samen in de bus naar de Efteling? Kleffe broodjes en warme limonade mee en jezelf verstoppen onder de bank als je vader en moeder staan te wachten als de bus aankomt? Hoe leuk het ook was, toch is er op Fonkel geen schoolreisje meer. Waarom?

We hebben hier veel en vaak over gesproken in het team. Wat is het doel van een schoolreisje? Een gezellig recreatief uitstapje naar een pretpark of dierentuin? Of moeten de kinderen er toch iets van leren, dus een educatief doel? Hoort een uitstapje puur voor de lol niet meer in de thuissituatie?  

Wij vinden een educatief uitje beter bij ons als school passen. Het meest ideale zou zijn als het ook nog zou aansluiten bij het thema waar we op dat moment mee bezig zijn in de klas. Dan versterkt het elkaar. Omdat er in de bovenbouw andere thema’s zijn dan in de onderbouw, werd het idee van een uitje voor de hele school losgelaten.

Daarnaast stelde het regelen van een uitstapje ons voor veel uitdagingen:

  • Het vinden van de tientallen vrijwilligers die we nodig hadden om verantwoord en veilig de dag door te komen werd een steeds groter probleem.
  • Het huren van een bus is erg duur en veel ouders vonden de financiële bijdrage die we daarvoor moesten vragen te hoog. Zeker bij meerdere kinderen op school.
  • De drukte op de weg maakte dat wij het grootste gedeelte van de reis in de file stonden.
  • Waar kun je nog naar toe waar de meesten nog niet zijn geweest

Dit alles heeft ertoe geleid dat wij geen schoolreisjes meer doen in de traditionele zin, maar het meer zoeken in aanvullende activiteiten bij onze thema’s. Het is cultuuraanbod geworden in de bredere zin van het woord.

Sinds 10 jaar maken wij daarbij gebruik maken van Plaza Cultura, een marktplaats voor culturele activiteiten. Zij kennen de lokale  aanbieders goed en matchen ons met een vereniging, stichting, muziekaanbieder enz.

Bij de voorbereiding van een thema zorgen de leerkrachten dat zij een aanvullende activiteit hebben. Dat kan in de klas/school zelf zijn of een aanbieder dicht in de buurt waar we naar toe gaan.

Voorbeelden zijn:

  • Bezoek aan het museum in den Bosch
  • Bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam
  • Kunstenaars, toneelgezelschappen en orkesten op school
  • Bezoek aan boerderij in omgeving
  • Bezoek aan plaatselijke bibliotheek
  • Enz.
Verkeersexamen

Op de dag van het jaarlijkse verkeersexamen verheugden de kinderen zich enorm. Of ging het toch meer om het zwemmen daarna in het Sportiom? Dat was namelijk traditie jarenlang.

Toch hebben wij een aantal jaren geleden het besluit genomen om niet meer deel te nemen aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Waarom?

De druk op ons onderwijsprogramma dwingt ons keuzes te maken. Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen zich kunnen redden in het verkeer, willen we wel de verkeerslessen blijven geven, maar hebben besloten niet meer deel te nemen aan het landelijk examen. Daarvoor hadden we een aantal argumenten, waaronder tijd, of liever het gebrek aan tijd.

Om kinderen goed voor te bereiden op het theoretisch examen (je wilt tenslotte dat ze allemaal slagen!) vraagt dat veel tijd. Naast de gewone verkeerslessen zijn er de proefexamens, en allerlei andere extra oefeningen. Dat ging ten koste van andere vakken.

Naast tijd speelden ook een aantal praktische zaken mee. Het vinden van ouders die wilden helpen werd elk jaar een groter probleem. De politie had geen tijd meer om te controleren of de fietsen voldeden aan de eisen. Dat moesten we dus zelf regelen.

Het gebeurde desondanks nog geregeld dat kinderen met een ondeugdelijke fiets op school kwamen op de dag van het examen. Dat gaf veel stress.

We zagen kinderen na de diploma uitreiking met losse handen over de stoep fietsen. Hoezo geslaagd ???

Als school beperken wij ons dus tot de verkeerslessen. Mocht u als ouders met uw kind willen oefenen, kan dat. In de hele gemeente staan bordjes die de fietsroute van het examen aangeven. De route is eenvoudig na te fietsen.