Schooltijden

Vanaf schooljaar 2017-2018 hebben we een continurooster.
Maandag t/m vrijdag van 08.30-14.15 uur met een pauze van 45 minuten.

Om 8.20 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen naar binnen. Om 8.30 uur stipt beginnen de lessen.

LET OP! 
’s Morgens voor schooltijd lopen er geen surveillanten meer buiten. U als ouders bent dus verantwoordelijk voor uw kinderen tot 8.20 uur als de kinderen naar binnen mogen. Stuur uw kind dus niet te vroeg naar school.